Společné sáňkování

Zveme všechny děti a rodiče na

SPOLEČNÉ SÁŇKOVÁNÍ

Na kopci za cihelnou.

14. 1. 2019 v 15:00 hod. sraz na kopci.

S sebou- BOBY A LOPATY

Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ SI NEBERTE SÁNĚ A JINÉ JEZDÍCÍ POMŮCKY!

PROSÍME RODIČE, ABY Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ NENECHALI JEZDIT SVÉ DĚTI PŘÍLIŠ RYCHLE!!!

Při nepříznivém počasí bude náhradní program v MŠ.