Zápis do MŠ

P O Z V Á N K A    K   Z Á P I S U    D O   M Š    B I S K U P I C E

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/ 2019

proběhne

dne 14. května 2018 od 8 do 16 hodin v budově mateřské školy.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si můžete vyzvednout přímo v mateřské škole

od 2. 5. do 4. 5. 2017 v době od 8 do 16 hodin.

Žádosti budou přijímány pouze řádně vyplněné a potvrzené lékařem.

K zápisu si také přineste občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

TĚŠÍ SE NA VÁS KOLEKTIV MŠ!