Adventní tvoření

ADVENTNÍ TVOŘENÍ V PONDĚLÍ 27. 11. 2017

Zveme všechny rodiče na adventní tvoření s dětmi v MŠ od 15.00 hod.

S sebou:

  • sušené ovoce, makovice
  • malé slaměné ozdůbky
  • malé vánoční ozdůbky

Prosíme ty, kteří mají možnost přinést větvičky krušpánků, aby je v pondělí přinesly, děkujeme.