Konzultační hodiny a třídní schůzky ve školním roce 2019-2020

 

Konzultační hodiny o prospěchu a chování žáků se konají pro zájemce z řad zákonných zástupců (dále ZZ), zpravidla první úterý v měsíci, od 15 do 17 hodin v termínech:

1. 10., 3. 12., 4. 2., 10. 3., 5. 5. a 2. 6.

Třídní schůzky se konají od 16 hodin v termínech:

10. 9. – účast nutná - Výuka jinak v Praze, volba ZZ do školské rady

5. 11. a 7. 4.