PLÁN PROJEKTŮ A AKCÍ

Září               

Nabídka volnočasových aktivit a zápis do kroužků (DDM Luhačovice).

10. 9.   Začíná výuka plavání v rámci hodin TV.

20. 9. Atletický trojboj Luhačovice

21. 9.   Evropský týden mobility- Luhačovice, dopravní výchova v DDM

25. 9.   Drakiáda – společná akce s MŠ

Projekt „Recyklohraní“ – sběr baterií a elektroodpadu

Říjen  

3. 10.  Po stopách Masaryka v Luhačovicích

18. 10. Besip – dopravní výchova

26. 10. Lampionový průvod

26. 10. Spaní ve škole -„Kde domov můj“

Listopad   

24. 11. Adventní tvoření - víkendová akce pro děti, rodiče a spoluobčany

Prosinec        

7. 12.   Mikulášské koledování – vystoupení ŠD u příležitosti rozsvícení vánočního stromu v

obci

5. 12.   Návštěva „Medového krámku“, výroba svíček z vosku

Leden            

Školní kolo pěvecké soutěže

Pokračování projektu „Kde domov můj“  - výročí, tradice v ČR

            Bobování, sáňkování – akce ŠD a MŠ         

Únor              

            Karneval v ŠD

            Hasík – zábavné protipožární vzdělávání

            Školní a okrskové kolo recitační soutěže

Březen           

            Návštěva knihovny v Luhačovicích

            Matematická soutěž – Klokan          

Duben 

            Velikonoce  - interaktivní vyučování projektové vyučování DDM Luhačovice

            Den Země – environmentální vzdělávání

13. 4.   Velikonoční tvoření – ŠD a OÚ Biskupice

Květen

            Dopravní hřiště v Luhačovicích, cyklistická zkouška - Mladý Cyklista – 4. ročník

11. 5.   Vystoupení účastníků ŠD na setkání seniorů

18. 5.   Dětský den – zábavné odpoledne

            Veřejné vystoupení ke Dni matek

            Vystoupení pro MŠ

24. 5.   Dravci – ukázka dravých ptáků

Červen

            Den dětí – Společná akce se ZŠ Hřivínův Újezd

            Školní výlet – projekt „Kde domov můj“,   

            Beseda s lékařkou

29. 6.   Letní karneval – zábavné odpoledne na ukončení školního roku

 

Divadlo – koncert – kino – dle aktuální nabídky.