PLÁN PROJEKTŮ A AKCÍ

Září               

Nabídka volnočasových aktivit a zápis do kroužků (DDM Luhačovice).

10. 9.   Začíná výuka plavání v rámci hodin TV.

20. 9. Atletický trojboj Luhačovice

21. 9.   Evropský týden mobility- Luhačovice, dopravní výchova v DDM

25. 9.   Drakiáda – společná akce s MŠ

Projekt „Recyklohraní“ – sběr baterií a elektroodpadu

Říjen  

3. 10.  Po stopách Masaryka v Luhačovicích

18. 10. Besip – dopravní výchova

26. 10. Lampionový průvod

26. 10. Spaní ve škole -„Kde domov můj“

Listopad   

24. 11. Adventní tvoření - víkendová akce pro děti, rodiče a spoluobčany

Prosinec        

7. 12.   Mikulášské koledování – vystoupení ŠD u příležitosti rozsvícení vánočního stromu v

obci

5. 12.   Návštěva „Medového krámku“, výroba svíček z vosku

Leden            

Školní kolo pěvecké soutěže

Pokračování projektu „Kde domov můj“  - výročí, tradice v ČR

            Bobování, sáňkování – akce ŠD a MŠ         

Únor              

6. 2.     Pyžamová párty v ŠD

            Hasík – zábavné protipožární vzdělávání

            Školní a okrskové kolo recitační soutěže

Březen           

 25. 3.  Návštěva knihovny v Luhačovicích

            Matematická soutěž – Klokan

28. 3.  Den učitelů, J.A. Komenský - Škola hrou (environmentální vzdělávání - Voda)

Duben 

 10. 4.  Dopravní hřiště v Luhačovicích 3.,4. a 5. ročník, cyklistická zkouška - Mladý Cyklista – 4. ročník

 13. 4.  Velikonoční tvoření – ŠD a OÚ Biskupice

 24. 4.  Koncert ZUŠ Luhačovice - Cesta kolem světa

 25. 4. Lanové aktivity v DDM Luhačovice - ŠD

 30. 4. Výchovný koncert - Filharmonie B. Martinů Zlín   

Květen

11. 5.   Vystoupení účastníků ŠD na setkání seniorů

15. 5.   Veřejné vystoupení ke Dni matek

            Vystoupení pro MŠ

18. 5.   Dětský den – zábavné odpoledne

24. 5.   Dravci – ukázka dravých ptáků

            Den dětí – Společná akce se ZŠ Hřivínův Újezd

Červen

19. 6.   Školní výlet – projekt „Kde domov můj“  

            Beseda s lékařkou

29. 6.   Letní karneval – zábavné odpoledne na ukončení školního roku

 

Divadlo – koncert – kino – dle aktuální nabídky.