Zápis do ŠD

Zápis do školní družiny v Biskupicích bude v pondělí 3. 9. 2018 od 9.30 do 15 hodin.

Účast zákonných zástupců nutná!

Pravidelný provoz školní družiny bude od 4. 9. 2018.