Nabídka kroužků

Dům dětí a mládeže Luhačovice nabízí kroužky HRÁTKY S HUDBOU a ŠIKULA konané v ZŠ Biskupice v pondělí a úterý od 15:15 - 16:15 hodin. 

Přihlášky a bližší informace najdete na http://www.ddmluhacovice.cz/krouzky