Plán akcí

Měsíční plán-DUBEN

6. 4.     Fotografování dětí v 8.30

23. 4.   Třídní schůzka

            Výlet do Kaňovic- statek

Měsíční plán- KVĚTEN

11. 5.   Návštěva ZŠ Biskupice- vystoupení   ke Dni matek

14. 5    Zápis do MŠ

15. 5.   Besídka ke Dni matek

16. 5.   Návštěva knihovny Luhačovice, vystoupení ZUŠ- Luhačovice

19. 5.   Vystoupení pro seniory z Biskupic

            Školní výlet