Akce školní družiny

Celoroční hra 2019-2020

Téma:  Pojďte s námi na hřiště   -  aneb "Ve zdravém těle zdravý duch!"

Cíl:

  • Přesvědčit žáky, že pohyb může být dobrou zábavou.
  • Cvičit orientaci v prostoru, rychlost, obratnost, změny poloh, start z různých poloh, reakci na zrakový, sluchový signál.
  • Učit žáky manipulovat s různým náčiním, koordinovat pohyby, odhadnout vzdálenost, rychlost, taktiku při hře, dodržovat pravidla her.
  • Mezi žáky pěstovat dobré kolektivní vztahy s pěknými zážitky.
  • Vyhledávat informace o slavných sportovcích.
  • Rozvíjet motorické dovednosti a upevňovat pracovní návyky.
  • Rozvíjet citové vztahy a smyslové vnímání.
  • Vést žáky ke správné životosprávě.

Obsah:

Celoroční hra je rozdělena do deseti samostatných dílčích etap. Každý měsíc otevřeme jedno „hřiště“. Na každém z nich se bude dít něco jiného, každé se nějak jmenuje a má svého zvířecího maskota. Na začátku hry si vytvoříme velké hřiště, jehož plocha je rozdělena na deset hřišťátek. Do herního plánu dolepujeme v průběhu roku obrázky za splnění her. Každý pobyt na „hřišti“ můžeme začít písničkou. Nikdy nevynecháme trénink, který umožní nám zvládnout pravidla či techniku daného sportu. Žáci jsou rozděleni do skupin (ve skupině zastoupeny všechny věkové kategorie 1. – 5. tř.). Sportovní aktivity se prolínaji s rukodělnou, výtvarnou a hudební činností, základy společenského chování, dramatizace, společné čtení, jazyková komunikace, hygienické a stravovací návyky, apod.