Plán akcí

Měsíční plán – červen

  1.6.     Dětský den v MŠ - dopoledne na školní zahradě

  5. 6.      Den pro přírodu - /výukový program na hradě

               Malenovice/

 9. 6.     Návštěva ZŠ a MŠ Ludkovice, nejstarší děti 

               odpoledne ve školní družině v budově ZŠ

10. 6.      Drum-in  na hřišti u ZŠ – vstupné 50,- Kč

17. . 6.    Bezpečnost v silničním provozu – výukový    

               program

23. 6.     Rozloučení se školáky – na školní zahradě

              /odpoledne s rodiči/.

 

              Výlet vlakem do Újezdce u Luhačovic /termín

              bude upřesněn dle vhodného počasí/