Plán akcí

Měsíční plán-KVĚTEN

4. 5. Třídní schůzka v 15.00 hod.

 

4. 5. Výchovný koncert Elektra- Luhačovice

 

5. 5. Výstava hraček- Ludkovice

 

11. 5. Besídka ke Dni matek v 15.00 hod.

 

13. 5. Besídka pro babičky naší vesničky- (sobotní vystoupení dětí na Obecním úřadě ve 13.00 hod. sraz v MŠ)

 

15. 5. Zápis do nových dětí MŠ

 

29. 5. Školní výlet (Živá voda a archeoskanzen Modrá)

 

30. 5. Dětský den

 

Měsíční plán- ČERVEN

 

5. 6.  Akce dravci – přehlídka v ZŠ

     Návštěva 1. třídy ZŠ a MŠ Ludkovice 
     Rozloučení se školáky s táborákem